หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมติดตามการดำเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมติดตามการดำเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-05-01 16:35:02


              วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไป
         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารฯ
    ทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ชี้แนะแนวทางในการจัดระบบการทำงาน
    การตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนางานในแต่ละด้านของบุคลากร
    เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น