หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ณ กรุงมอสโคว สหพันธรัฐรัสเซีย
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ณ กรุงมอสโคว สหพันธรัฐรัสเซีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-04-01 16:36:29


    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ อาจารย์ณัฐพล ประเทิงจิตต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies "Archimedes" ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ณ กรุงมอสโคว สหพันธรัฐรัสเซีย


ผลงานเรื่อง "PhosPhate Chek Kits"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์  คว้า 5 รางวัล ดังนี้ 


1. GOLD MEDAL จาก ARCHIMEDES 2019

2. GOLD CUP (Special prize on stage) "Innovation and Invention Activity" salon from Archimedes 2019, Russia

3. GOLD MEDAL from Romania Inventor Forum (European Exhibition of Creativity and Innovation), Romania

 4. GOLD CUP of ISINT <<New Time>> from Sevastopol, Russia                                                                    

5. Certificate จาก  Ecole Marocaine Des Science De L''''ingenieur,Morocco,Morocco School of Engineering Sciences


ผลงานเรื่อง "Mango Jelly Powder"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ และ อาจารย์ณัฐพล ประเทิงจิตต์  คว้า 3 รางวัล ดังนี้

1.      Certificate จาก Ecole Marocaine Des Science De L''''ingenieur,Morocco

2.  Special award from Indonesia Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA)

3.      Silver Medal from Achemedis