หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมต้อนรับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยHo Chi Minh City Open University ประเทศเวียดนาม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมต้อนรับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยHo Chi Minh City Open University ประเทศเวียดนาม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-04-01 14:06:10


     วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมต้อนรับ Dr.Vinh Truong Hoang อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City Open University ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เพื่อร่วมโครงการวิจัยทางด้านการประมวลผลภาพ (Image Processing) และร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของวารสาร SSSTJ (Suan Sunandha Science and Technology Journal)