หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > พิธีเปิดหลักสูตร ส.ว.ทบ. รุ่นที่ 2 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security)
พิธีเปิดหลักสูตร ส.ว.ทบ. รุ่นที่ 2 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-03 07:17:11

พิธีเปิดหลักสูตร ส.ว.ทบ. รุ่นที่ 2 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ 

(IMNES : Integrative Management for New Era Security)

     เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก มาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร ส.ว.ทบ. รุ่นที่ 2 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security) ณ หอประชุมกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก