หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดและแผนผลักดันด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดและแผนผลักดันด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-03 07:14:11

ประชุมแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดและแผนผลักดันด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

     เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด และแผนผลักดันด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับคณาจารย์ในคณะ ทั้งนี้ได้ให้อาจารย์ทุกท่านร่วมเสนอแนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี