หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-03 07:07:53

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  

     เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานในการประชุม ซึ่งมีตัวแทนจากสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นการรายงานความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์ภาพรวมของคณะตามช่องทางต่างๆ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมงาน Dek-D Tcas Fair ของบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด