หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์รับมอบใบรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์รับมอบใบรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-03 07:04:49

ศูนย์วิทยาศาสตร์รับมอบใบรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ

      เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ารับมอบใบรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานมอบใบรับรองในครั้งนี้ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการรับรองมาตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์ที่สามารถให้รับบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภายนอก