หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-01 14:50:12


วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.3 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ การบริหารงบประมาณจัดสรร (งบรายได้) ของหลักสูตรภาคพิเศษ การขอความอนุเคราะห์ครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสำหรับพระภิกษุสามเณร แผนรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ การเตรียมงานจัดพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตและบัณฑิตในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสำหรับพระภิกษุสามเณร  (วัดไตรมิตรวิทยาราม)