หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-11 15:01:46


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

        เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายบริการการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ณ ห้องแนะแนว ชั้น 3 โรงเรียนเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 88 คน