หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือกับบริษัท pplus เพื่อหาแนวทางการดำเนินการจัดทำอาคารอัจฉริยะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือกับบริษัท pplus เพื่อหาแนวทางการดำเนินการจัดทำอาคารอัจฉริยะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-11 14:48:22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือกับบริษัท pplus เพื่อหาแนวทางการดำเนินการจัดทำอาคารอัจฉริยะ

     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงานคณบดี  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังแนวทางสำหรับการดำเนินการเพื่อเป็นอาคารอัจฉริยะ Smart Building ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร้อมตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเป็น Digital University ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี