หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้การต้อนรับผู้แทนจาก International Development Research Centre (IDRC)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้การต้อนรับผู้แทนจาก International Development Research Centre (IDRC)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-04 16:53:07


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ Dr. Ha Thanh Dong อาจารย์ชาวต่างชาติ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Justin Boudreau ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัยจากศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนานานาชาติ (International Development Research Centre, IDRC) จากประเทศแคนาดา ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ระหว่างเวลา 09.30 – 11.30 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมหารือระหว่าง 2 หน่วยงาน เกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยจากศูนย์วิจัย IDRC กับ Dr. Ha Thanh Dong ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการเงินทุนวิจัยจากต่างประเทศเป็นไปตามข้อกำหนดของ IDRC และการให้ทุนวิจัยในครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งแรกที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานระหว่างประเทศ


Suan Sunandha Rajabhat University welcomes a delegation from the International Development Research Center (IDRC), Canada.

On 30 January 2019, Asst. Prof. Dr. Somdech Rungsrisawat, Vice President for Academic Affairs, SSRU welcomed Mr. Justin Boudreau, Manager, Grant Administration Division, International Development Research Center (IDRC), Canada. There were representatives from Faculty of Science and Technology (Assist. Prof. Dr. Anat Thapinta, Dean; Dr. Wattana Panphut, Deputy Dean, and Dr. Ha Thanh Dong, faculty member), International Affair division (Ms. Napasri Suwarnajote, Assistant to the President Office; Ms. Nutchanart Pengsuriya, Head of International Affairs Office; Ms. Isara Sangprasert) and Finance and Human Resource divisions (Mr. Montree Sairotrung).

The meeting discussed on various issues regarding the organization of the IDRC funding recipient under the Innovative Veterinary Solutions for Antimicrobial Resistance (InnoVet-AMR) program.