หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-01 16:04:00


เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายงานด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนาบัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อีกด้วย