หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าสนับสนุนการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา จัดงานประชุมวิชาการ SCI SSRU Mini Conference 2019 ครั้งที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าสนับสนุนการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา จัดงานประชุมวิชาการ SCI SSRU Mini Conference 2019 ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-02-01 16:29:31


วันที่ 31 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2562 (SCI SSRU Mini Conference2019)  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการประชุมวิชาการ   ด้วยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สนับสนุนในการเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษา เพื่อสร้างศักยภาพในการนำเสนอผลงานและต่อยอดพัฒนาผลงานให้สามารถเผยแพร่และเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดโครงงานดังกล่าวขึ้น เป็นครั้งที่ 2  สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เจ้าภาพร่วม ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา