หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องพี่วิทย์กีฬา ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องพี่วิทย์กีฬา ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาวิท ...
2022-07-26 14:36:20
คณะวิทย์ฯ ร่วมหารือบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MoU) กับ University of Science and Technology of Southern Philipine
คณะวิทย์ฯ ร่วมหารือบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MoU) กับ University of Science and Technology of Southern P ...
2022-07-26 14:37:55
คณบดีร่วมรับมอบโครงการสนับสนุนแก๊สหุงต้มเพื่อการเรียนการสอน โดยบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)
คณบดีร่วมรับมอบโครงการสนับสนุนแก๊สหุงต้มเพื่อการเรียนการสอนโดยบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จ ...
2022-07-26 14:35:04
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่ตำบลแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 นำโดย รศ. ...
2022-07-26 14:32:26
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย (นาเกลือ) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลไทย (นาเกลือ) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงครามวันที่ 13 ...
2022-07-26 14:27:56
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่ตำบลดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่ตำบลดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม วันที่ 12 ก.ค.65 นำโดย รศ.ดร.ชัยศรี ธา ...
2022-07-26 14:29:29
ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ   เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประ ...
2022-07-26 13:27:40
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025รุ่นที่ 2
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดสัมมนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025รุ่นที่ 2เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่ ...
2022-07-26 13:52:40
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรียในอากาศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรียในอากาศ        ...
2022-07-26 13:53:53
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564วัน ...
2022-07-26 13:51:07
ข่าวย้อนหลัง