หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร
ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้สัมภาษณ์รายการ คู่ข่าว เสาร์-อาทิตย์ ช่วงศาตร์ปันสุข ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯให้สัมภาษณ์รายการ คู่ข่าว เสาร์-อาทิตย์ ช่วงศา ...
2021-08-31 23:29:42
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก”
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินอย ...
2021-08-26 15:10:46
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงข ...
2021-08-25 22:44:18
คหกรรมฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม Cooking Show กับกะทิเรียลไทย
คหกรรมฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม Cooking Show กับกะทิเรียลไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ...
2022-08-02 07:13:15
คณะวิทย์ฯ ร่วมหารือบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MoU) กับ University of Science and Technology of Southern Philipine
คณะวิทย์ฯ ร่วมหารือบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MoU) กับ University of Science and Technology of Southern P ...
2022-07-19 15:20:51
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ          เมื่อวั ...
2021-09-07 15:35:18
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าหารือ เร่งวางแผน จัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ University Hradec Králové สาธารณะรัฐเช็ก
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้ ...
2018-08-09 11:06:29
ข่าวย้อนหลัง