หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

ประกาศ One stop service ปิดให้บริการ
ประกาศ One stop service ปิดให้บริการในวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2567 เนื่องในวันพืชมงคล และจะเปิดให้บริ ...
2024-05-13 09:09:18
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ภาคปฏิบัติ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปร ...
2024-05-13 10:28:12
ข่าวย้อนหลัง