หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา
ผลงาน/รางวัล นักศึกษา

นักศึกษาคหกรรมฯ คว้ารางวัลจากการแข่งขันการปรุงอาหาร J - Lek The Star Chef Challenge 2019
      วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2019-08-26 16:05:46
คหกรรมฯ คว้า 3 รางวัล แข่งขันการทำอาหาร PATTAYA HOSPITALITY CHALLENGE
       เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ อ ...
2019-08-23 15:19:04
นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับทุนการศึกษา“โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 8 (Code Your Dreams)” และได้บรรจุเป็นพนักงานของบริษัทหลังจบการศึกษา
นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับทุนการศึกษา“โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 8 (Code Your ...
2019-08-23 12:05:55
นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัล Green Youth ประจำปี 2561
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล ...
2019-08-08 11:59:43
ข่าวย้อนหลัง