หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา
ผลงาน/รางวัล นักศึกษา

นักศึกษาคหกรรมฯ กวาด 49 รางวัล แข่งขันการทำอาหาร THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE (TUCC) 2019
เช้าวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้ ...
2019-06-07 17:38:46
นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ การฝึกอบรมนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการใหม่ SSRU START UP
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ...
2019-03-04 14:30:10
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ Fusion Food Competition
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2019-03-04 10:41:59
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศรายการ ASIAN MODERN CUISINE (INDIVIDUAL) ในการแข่งขันการปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้า ...
2019-02-18 09:53:28
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รางวัลเหรียญทองแดง "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกรรณิกา โสระธรนางสาวพรทิพย์ สุขสมชิตนางสาว ...
2019-02-12 10:32:37
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่งขัน THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE(TUCC) 2018 THAILAND'S LARGEST CHEF COMPETITION OF THE YEAR ระดับนานาชาติ จำนวน 36 รางวัล
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  - 2 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำน ...
2018-06-19 10:57:06
นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเทศไต้หวัน ร่วมแข่งขันการทำบะหมี่ คว้ารางวัลในลำดับที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรญาณี ลิ้มเจริญ นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งได ...
2018-06-19 09:43:24
ครบรอบ 10 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ กีฬารวม ในงานกีฬาสุนันทาสามัคคีครั้งที่ 29
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน ในการคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา เมื ...
2018-02-26 17:17:07
สาขาวิชาเคมี จัดแสดงผลงานวิจัยนักศึกษา “โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง”
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด“โครงการอบรมการใช้เค ...
2018-02-26 16:42:28
ข่าวปัจจุบัน