หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา
ผลงาน/รางวัล นักศึกษา

นักศึกษาคหกรรมฯ คว้ารางวัลจากการแข่งขันการปรุงอาหาร J - Lek The Star Chef Challenge 2019
      วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2019-08-26 16:05:46
คหกรรมฯ คว้า 3 รางวัล แข่งขันการทำอาหาร PATTAYA HOSPITALITY CHALLENGE
       เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์ อ ...
2019-08-23 15:19:04
นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับทุนการศึกษา“โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 8 (Code Your Dreams)” และได้บรรจุเป็นพนักงานของบริษัทหลังจบการศึกษา
นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับทุนการศึกษา“โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 8 (Code Your ...
2019-08-23 12:05:55
นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัล Green Youth ประจำปี 2561
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล ...
2019-08-08 11:59:43
นักศึกษาคหกรรมฯ กวาด 49 รางวัล แข่งขันการทำอาหาร THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE (TUCC) 2019
เช้าวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้ ...
2019-06-07 17:38:46
นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ การฝึกอบรมนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการใหม่ SSRU START UP
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ...
2019-03-04 14:30:10
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ Fusion Food Competition
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2019-03-04 10:41:59
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศรายการ ASIAN MODERN CUISINE (INDIVIDUAL) ในการแข่งขันการปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้า ...
2019-02-18 09:53:28
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ได้รางวัลเหรียญทองแดง "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกรรณิกา โสระธรนางสาวพรทิพย์ สุขสมชิตนางสาว ...
2019-02-12 10:32:37
ข่าวย้อนหลัง