หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา
ผลงาน/รางวัล นักศึกษา

นิทรรศการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 4
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์       แล ...
2017-12-12 16:24:48
โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแสดงผลงานของนักศึ ...
2017-12-12 16:21:55
งานจัดแสดงโครงงานวิชาขนมไทย จากนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเท ...
2017-11-30 09:57:24
นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์คว้ารางวัลจากการแข่งขัน FOOD ART & TRUCK STAION
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร ...
2017-11-22 14:49:22
นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คว้ารางวัลชมเชย อันดับที่ 1 จากการแข่งขัน Real California Milk Culinary Academy Competition 2017
เมื่อวันที่ 9 พฤษจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เ ...
2017-11-14 13:22:05
นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คว้ารางวัลจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รายการ “TIPAROS CHALLENGE 2017 RISING STAR CHEF : Authentic Thai Recipes”
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายอภิลักษ์ เชื้อไชย นายธนวัฒน์ พรสิริสุธานนท์ และนายศิวกร  เชื้อท ...
2017-11-09 09:34:35
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย ศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมี ที่ได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัย JAIST ประเทศญี่ปุ่น
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุมามาลย์ เจริญไชย ศิษย์เก่า ...
2017-10-24 16:20:32
แสดงความยินดี กับ นางสาวเบญจพร จันทร์เพ็ญ นักศึกษาปริญญาโท ที่ได้รับทุนโครงการ สควค. ศึกษาต่อปริญญาโทเพิ่มเติม ณ ประเทศออสเตรเลีย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจพร จันทร์เพ็ญ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาส ...
2017-10-24 16:21:06
ข่าวย้อนหลัง