หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา
ผลงาน/รางวัล นักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่งขัน THAILAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE(TUCC) 2018 THAILAND'S LARGEST CHEF COMPETITION OF THE YEAR ระดับนานาชาติ จำนวน 36 รางวัล
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  - 2 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำน ...
2018-06-19 10:57:06
นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเทศไต้หวัน ร่วมแข่งขันการทำบะหมี่ คว้ารางวัลในลำดับที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรญาณี ลิ้มเจริญ นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งได ...
2018-06-19 09:43:24
ครบรอบ 10 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ กีฬารวม ในงานกีฬาสุนันทาสามัคคีครั้งที่ 29
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน ในการคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา เมื ...
2018-02-26 17:17:07
สาขาวิชาเคมี จัดแสดงผลงานวิจัยนักศึกษา “โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง”
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด“โครงการอบรมการใช้เค ...
2018-02-26 16:42:28
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คว้าถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 31 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เข้ารับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันปรุงอา ...
2018-02-01 11:33:34
ข่าวย้อนหลัง