หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมนักศึกษา > 22 พฤศจิกายน 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
22 พฤศจิกายน 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 ต.ค. 60 - 24 พ.ย. 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี