หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมนักศึกษา > 18 พฤศจิกายน 2560 โครงการประกวด ดาว - เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 พฤศจิกายน 2560 โครงการประกวด ดาว - เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 ต.ค. 60 - 24 พ.ย. 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี