หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมนักศึกษา > โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ “ออกตัวเพื่อเป็นเจ้าของกิจการ (Start-up to Be the Entrepreneur)”
โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ “ออกตัวเพื่อเป็นเจ้าของกิจการ (Start-up to Be the Entrepreneur)”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 มี.ค. 61 - 17 มี.ค. 62