หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมคณะ > 15-16 ธันวาคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ๒ องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ : การเขียนหนังสือราชการและ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
15-16 ธันวาคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ๒ องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ : การเขียนหนังสือราชการและ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 พ.ย. 60 - 16 ม.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี