หน้าหลัก > กิจกรรม

18 พฤศจิกายน 2560 โครงการประกวด ดาว - เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 & ...
2017-10-30 09:33:33
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 พฤศจิกายน 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.ณ ห้องป ...
2017-10-30 09:34:12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรม 5 ส
กิจกรรม 5 ส มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน ...
2017-10-30 09:32:53
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7-8 พฤศจิกายน 2560 Open House 2017
  ...
2017-10-30 09:33:06
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 พฤศจิกายน 2560 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1
รูปแบบการจัดการประชุม         ๑. การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับ ...
2017-11-14 13:32:36
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมย้อนหลัง