หน้าหลัก > กิจกรรม

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "หุ่นฟิตชีวิตเปลี่ยน"
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป !!! ...
13 ก.พ. 61 - 13 ก.พ. 62
SCI SSRU Mini Conference
...
4 พ.ค. 61 - 4 พ.ค. 62
10 พฤศจิกายน 2560 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1
รูปแบบการจัดการประชุม         ๑. การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับ ...
10 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมย้อนหลัง