หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมวิชาการ

10 พฤศจิกายน 2560 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1
รูปแบบการจัดการประชุม         ๑. การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับ ...
10 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCI SSRU Mini Conference
...
4 พ.ค. 61 - 4 พ.ค. 62
Open House 2018
...
8 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 62
กิจกรรมปัจจุบัน