หน้าหลัก > กิจกรรม

18 พฤศจิกายน 2560 โครงการประกวด ดาว - เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 & ...
24 ต.ค. 60 - 24 พ.ย. 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 พฤศจิกายน 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.ณ ห้องป ...
24 ต.ค. 60 - 24 พ.ย. 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรม 5 ส
กิจกรรม 5 ส มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน ...
24 ต.ค. 60 - 24 พ.ย. 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7-8 พฤศจิกายน 2560 Open House 2017
  ...
24 ต.ค. 60 - 24 พ.ย. 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 พฤศจิกายน 2560 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1
รูปแบบการจัดการประชุม         ๑. การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับ ...
10 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "หุ่นฟิตชีวิตเปลี่ยน"
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป !!! ...
13 ก.พ. 61 - 13 ก.พ. 62
กิจกรรมปัจจุบัน