หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

***การแต่งกายของนักศึกษาใหม่***
การแต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ !!! ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ จัด ...
2022-05-25 09:40:48
การเตรียมเอกสารรายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่
การเตรียมเอกสารรายงานตัวสำหรับนักศึกษาใหม่  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://a ...
2022-05-25 09:32:39
Admission 3 เริ่มแล้วนะ !!!! ไปต่อกับเรา *ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ *
Admission 3 เริ่มแล้วนะ !!!! ไปต่อกับเรา *ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ *"เลือกคณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา& ...
2022-05-02 11:38:54
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 Portfolio) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 Portfolio) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2021-12-22 17:20:07
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)  ...
2021-12-22 17:16:14
กำหนดการเข้าฉีดวัคซีน Boots เข็ม 3 Pfizer ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา !!!!
กำหนดการเข้าฉีดวัคซีน Boots  เข็ม 3 Pfizer ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ***สำหรับนักศึกษ ...
2021-12-20 20:25:05
การเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคณาจารย์ประจำหรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่ผู้บริหาร
การเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคณาจารย์ประจำหรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่ ...
2021-10-11 14:10:15
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ...
2021-09-12 08:32:34
ประกาศปัจจุบัน