ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutubeSSRUssstjSSRU Academic Expo 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์วันสุดท้ายงานสวนสุนันทาวิชาการ’59 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงได้รับความสนใจจากนักเรียน และบุคคลทั่วไปในการเข้าร่วมกิจกรรม

อ่านต่อ

งานสวนสุนันทาวิชาการ’59 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่สองได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นับจาก พ.ศ. 2480  มหาวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยและได้เปลี่ยนมา เป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา  จากนั้นในปี พ.ศ. 2538 ได้รับสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 15มิถุนายน 2547  ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้มีประวัติความเป็นมาในการบริหารการเรียนการสอนโดยลำดับดังนี้

อ่านต่อ

บทความ :

ประกาศผู้ได้รับรางวัล!!! การประกวดLOGO

ประกาศ!!! ผู้ได้รับรางวัลการเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSSTJ

Suan Sunandha Science and Technology Journal (SSSTJ)
08. 2016