ฐานข้อมูลตารางเรียน


ฐานข้อมูลตารางเรียนตารางสอน(ทุกเทอม)

  การเปิดใช้งานฐานข้อมูลตารางเรียนตารางสอน

  ฐานข้อมูลการจัดตารางเรียนตารางสอน (Updateทุกเทอม).xlsx