หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
คณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-08-29 17:29:49


      วันที่ 29 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 โดยแบ่งพิธีเป็นสองรอบ ซึ่งในรอบเช้านี้ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธี โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น