หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนักศึกษาชั้น ม.6 ร่วมโครงการแนะแนวอาชีพ "การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม"
ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนักศึกษาชั้น ม.6 ร่วมโครงการแนะแนวอาชีพ "การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-07-14 17:38:41

ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนักศึกษาชั้น ม.6 

ร่วมโครงการแนะแนวอาชีพ "การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม"


วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2564 

เวลา 12.30-16.30 น.