หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการเข้าฉีดวัคซีน Boots เข็ม 3 Pfizer ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา !!!!
กำหนดการเข้าฉีดวัคซีน Boots เข็ม 3 Pfizer ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา !!!!

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-20 20:25:05

กำหนดการเข้าฉีดวัคซีน Boots  เข็ม 3 Pfizer ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

***สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2564  จำนวน 70 คน ***

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการเข้ารับวัคซีนในไฟล์    >>> รายชื่อตรวจสอบการเข้าฉีดวัคซีนเข็ม 3 วันท.pdf