หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-12 08:32:34

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

"ร้อยความรัก ถักสายใย ร่วมใจมุทิตา"

วันพุธที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. 

รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่ง "ข้อความจากใจ มอบแด่ผู้เกษียณ" (คลิก)