หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคณาจารย์ประจำหรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่ผู้บริหาร
การเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคณาจารย์ประจำหรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่ผู้บริหาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-11 14:10:15

การเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากคณาจารย์ประจำหรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่ผู้บริหารตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

(รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง(สายวิชาการ).xlsx).xlsx

(รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง(สายสนับสนุนวิชาการ).xlsx).xlsx

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการประจำ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคณาจารย์ประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่ผู้บริหาร.pdf