หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญชวนบุคลากรครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย" รุ่นที่ 1
ขอเชิญชวนบุคลากรครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย" รุ่นที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-02 12:20:21

ขอเชิญชวนบุคลากรครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 

"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย" รุ่นที่ 1

อบรมฟรี !!! ผ่านออนไลน์ Google Meet 

วันเสาร์ ที่ 7 และวันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30 - 16.00 น.

วันที่ 7 สิงหาคม 2564 - มลพิษทางน้ำและการตรวจวัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 - มลพิษทางอากาศ เสียงและการตรวจวัด