หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี"
ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-02 12:10:33

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรม หลักสูตร

 "ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี"

วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.30 น.

ผ่าน Google Meet ออนไลน์