หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการ ข.ขวดของเรา
นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการ ข.ขวดของเรา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-03-19 15:33:33


         นที่ 7 มีนาคม 2561 นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ข.ขวดของเรา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ       เกษมสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากขวดพลาสติก การแนะแนวทางในการจัดการปัญหาขวดพลาสติกอย่างสร้างสรรค์และถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดาเดช    สุดแสวง ประธานกลุ่ม TRASH HERO THAILAND เป็นวิทยากรบรรยาย มีอาจารย์และนักศึกษา      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับฟังการบรรยายจำนวน 250 คน