หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้แก่บัณฑิตก่อนจบการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้แก่บัณฑิตก่อนจบการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-16 16:20:03         เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ก่อนจบการศึกษา เรื่อง ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001Version 2015 ณ ห้องมุจลินทร์ โรงแรมแก้วเจ้าจอม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินในระบบมาตรฐานISO14001 จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ผลการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรม ประเมินเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ประโยชน์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์หลังจบการศึกษาได้อย่างแน่นอน