หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยาศาสตร์ หารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กองเคมีวิเคราะห์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ศูนย์วิทยาศาสตร์ หารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กองเคมีวิเคราะห์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-09-26 11:11:49


        วันที่ 25 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ กองเคมีวิเคราะห์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ กล่าวหารือร่วมกับ ทีมกองเคมีวิเคราะห์ ได้แก่ คุณวิมลรัตน์ จันทเขต ผู้อำนวยการฝ่ายเคมี คุณรื่นฤดี ประชาศรี หัวหน้ากองเคมีวิเคราะห์ คุณนิศาชล ชินพันธ์ หัวหน้าแผนกตรวจวิเคราะห์มลสารเผาไหม้และน้ำทิ้งโรงไฟฟ้า และ คุณโชษิตา สุขสะอาด หัวหน้าแผนกวิเคราะห์น้ำและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทำความรู้จักและแนะนำหน่วยงาน การดำเนินงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อีกทั้งเพื่อดำเนินการหารือและวางแผนความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต อาทิ การส่งนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดสัมนาอบรมร่วมกัน และการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน เป็นต้น