หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ ต่อเนื่องวันที่สอง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ ต่อเนื่องวันที่สอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-17 11:40:08


        วันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดโครงการอบรมการจัดทำเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ ต่อเนื่องจากวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการทางสถิติ โดย อาจารย์เสถียร จันทร์ปลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้อบรม