หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่2/2562 และแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่1) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่2/2562 และแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่1) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-04-30 12:43:25

ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการประจำภาคเรียนที่2/2562 

และแก้ไขกิจกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่1) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี