หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศมาแล้ว!! #Dek67 #SSRU รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ประกาศมาแล้ว!! #Dek67 #SSRU รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-08-15 13:49:33


ประกาศมาแล้ว!! #Dek67 #SSRU

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีที่นั่งให้กับน้องๆ จำนวน 552 ที่นั่ง และมีสาขาที่เปิดรับจำนวน 11 สาขาวิชา

ดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้ที่ https://admission.ssru.ac.th