หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงการนวัตกรรมอาหารฉายรังสี
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงการนวัตกรรมอาหารฉายรังสี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-07-13 11:51:16


กติกาประกวดนวัตกรรมอาหาร.pdf

ใบสมัครประกวดอาหารฉายรังสี (1).doc

แบบประเมินเบื้องต้นการฉายรังสี.pdf