หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จับมือ วช. ไบโอเทค จัดอบรม “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ”
        วันที่ 20-21 กันยายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ...
2018-09-21 16:42:35
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         วันที่ 19 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา คณบด ...
2018-09-21 16:33:13
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร (ระดับต้น)
         เมื่อวันที่15 กันยายน 2561 กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการอบรมเสริมสร้ ...
2018-09-19 10:58:38
การประกวดดาวเดือน ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะว ...
2018-09-19 10:46:13
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
         เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานแส ...
2018-09-19 10:43:53
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 26109 อาคาร 26 ...
2018-09-17 10:34:47
อาจารย์สาขาวิชาเคมี เดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น
         เมื่อวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2018-09-10 16:00:28
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
         เนื่องด้วย วันที่ 6 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จั ...
2018-09-10 15:48:55
ประกาศย้อนหลัง