หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกบริการวิชาการและแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกบริการวิชาการและแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-11-27 09:48:46


 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการ “พี่สอนน้อง” เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการทดสอบคุณภาพน้ำ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 140 คนของโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักเรียนที่มีการสอบถามขั้นตอนการสมัคร การเรียนในรั้วสวนสุนันทา และการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมหากสำเร็จการศึกษาแล้ว