หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมรับมือซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมรับมือซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-12-28 15:42:51


         วันที่ 21 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการซักซ้อมสถานการณ์จำลองการเกิดเหตุอัคคีภัย และการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การปฏิบัติในกรณีมีผู้บาดเจ็บติดค้างอยู่ภายในอาคาร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง อีกทั้งยังเป็นการร่วมมือกันในการสร้างความปลอดภัยภายในหน่วยงาน