หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อมอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อมอบกระเช้า เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-12-28 15:38:41


        เช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561