หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมต่อเนื่องวันที่สอง การเขียนหนังสือราชการ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมต่อเนื่องวันที่สอง การเขียนหนังสือราชการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-12-18 12:03:45


         เนื่องจากวันที่ 15 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร“หลักสูตร 2 องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ : การเขียนหนังสือราชการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยในวันที่ 15 เป็นการอบรมในเรื่อง “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” และ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เป็นการอบรมในองค์ความรู้ที่ 2 การเขียนหนังสือราชการ

         สำหรับการอบรมในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก คุณกฤตยา จันทรเกษ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาบรรยายในเรื่อง “หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี” และ “ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ” ทั้งนี้บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างเป็นกันเอง ผู้อบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้รับความรู้ เทคนิค แนวทางในการปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

          สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นระยะที่ 1 ได้รับการตอบรับที่ดีจากหลายหน่วยงาน โดยจะมีการจัดอบรมในระยะที่ 2 ต่อไปในปี 2561 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมและสามารถติดตามข่าวสารการจัดโครงการได้ที่ www.sci.ssru.ac.th หรือทาง Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสามารถโทรสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ 02-160-1143-45 ต่อ 25