หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-28 14:14:41


        เมื่อวันที่ 18-19 และ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่ง หัวพรหม และ โรงเรียนบ้านลานแหลม จังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนและมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา และนำความรู้ด้านการออกแบบและระบบเครือข่ายที่ได้เรียนจากในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนทักษะให้เกิดความรู้ความชำนาญในการวางระบบเครือข่ายอย่างแท้จริง

ธนัญภรณ์ คงขาว(รายงาน)