หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานจัดแสดงโครงงานวิชาขนมไทย จากนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
งานจัดแสดงโครงงานวิชาขนมไทย จากนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-28 14:11:04


         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแสดงโครงงานวิชาขนมไทย โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่ออนุรักษ์ขนมไทยที่สูญหายไปแล้วและขนมไทยที่หายาก อีกทั้งยังเพื่อพัฒนาขนมไทยต้นตำหรับดั้งเดิมออกมานำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ ให้สามารถพัฒนาและต่อยอด เพื่อเพิ่มคุณค่าของขนมไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

ธนัญภรณ์ คงขาว(รายงาน)